English   فارسي     امروز: جمعه ٠١ بهمن ١٣٩٥

ترکیب و شرح و ظایف هیات رئیسه دانشگاه

 


رئیس هیأت رئیسه: دکتر جواد آقازاده (رئیس دانشگاه)

 دبیر هیأت رئیسه: دکتر نازآور (رئیس دفتر ریاست دانشگاه)

 


اعضاء: رئیس دانشگاه، رئیس دفتر ریاست، معاون توسعه، معاون آموزشی، معاون دانشجویی فرهنگی، معاون بهداشتی، معاون پژوهشی، معاون درمان، معاون غذا و دارو، مدیر حراست، مسئول نهاد رهبری، مدیر امور مالی، رئیس اداره بازرسی و مدیر روابط عمومی دانشگاه

 


وظایف هیأت رئیسه


  • فراهم کردن زمینه های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت
  • پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیأت امناء از طریق رییس دانشگاه
  • فراهم کردن زمینه مردمی کردن دانشگاه و کمک به خودکفایی دانشگاه و واحدهای وابسته
  • ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف معاونتها
  • بررسی آیین نامه های اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هیأت امناء وتهیه پیشنهاد طرح ها و برنامه هایی که باید در دستور کار هیأت امنا قرار گیرد
  • پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هیأت امناء از طریق رییس دانشگاه
  • پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی، پژوهشی تعلق می گیرد از طریق رییس دانشگاه به وزارت